Členství

Naši předkové ve staré Jednotě bratrské rozdělovali členskou základnu sborů na tři skupiny lidí:

  • počínající
  • prospívající
  • k dokonalosti se nesoucí

 

Navazujeme na tradice našich otců a i dnes dělíme vztah k Jednotě bratrské do tří skupin:

  • přicházející
  • zůstávající
  • sloužící (a jejich děti do 18. roku)

 

Tyto skupiny nejsou kastováním lidí, ale vyjadřují jejich vztah ke Kristu a hloubku jejich zapojení do života místního sboru. 

 

Přicházející jsou lidé, kteří navštěvují naše sbory nepravidelně a občas se zúčastní sborových aktivit. Není rozhodující, jsou-li věřící nebo nevěřící ani do jaké míry souhlasí s křesťanstvím. Naše akce využívají, protože jim vyhovují svým obsahem.

Zůstávající jsou pravidelní návštěvníci našich sborů a aktivit, tedy lidé, kteří pravidelně a aktivně využívají naše duchovní a jiné služby, žijí s námi v trvalejším vztahu, podílejí se částečně i na spolupráci a někteří z nich dobrovolně podporují naši práci i finančně.

Sloužící jsou lidé, kteří nejen využívají služby a aktivity sborů, ale při jejich tvorbě se sami angažují. Jsou plně zapojeni v pastýřské péči sborů. Ve svých životech jsou vykazatelní, pravidelně se svými dary podílejí na financování sboru. Jsou to lidé, kteří byli pokřtěni, plně poddali svůj život Ježíši Kristu a přijímají řády a učení církve.

 

Zatímco všechny tři skupiny označují určitý stupeň zapojení do aktivit Jednoty bratrské, za členy jsou považováni pouze sloužící

 

Členství v Jednotě bratrské je vázáno pouze a výhradně na členství v konkrétním sboru, proto o přijetí rozhoduje správce sboru společně s radou starších.