Administrativní údaje

IČ: 73633542

číslo účtu: 2000566409/2010

Nejsme plátci DPH.

Sbor Jednoty bratrské v Ostravě je zapsán do Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury. Zápis byl proveden dne 8. 4. 2005, evidenční číslo 12-019/2005-5573. Statutárním orgánem je správce sboru.