Dopis od "dálkově adoptovaného" Evžena

17.08.2011 11:46

Milý sbore JB Ostrava,

přeji Vám všem pokojný den. Chci vám napsat, že díky Boží pomoci moje rodina žádným způsobem neonemocněla. Jsem za to velmi vděčný, protože je to má každodenní modlitba. Jsem šťastný, protože maminka i prarodiče jsou ke mně a k mému bratrovi a sestře velmi laskaví. Na oplátku se jim snažím podle svých možností pomáhat.

V průběhu těchto prázdnin je na mě moje maminka opět velmi hrdá vzhledem k mému velmi dobrému prospěchu ve všech předmětech čtvrtého ročníku. Studuji kvůli tomu velmi pilně. Za odměnu jsme vyrazili s celou rodinou na piknik. Moc jsme si to užili, protože to byla akce trvající celou noc.

Děkuji Vám za veškerou podporu a modlitby. Nechť je dobrý Pán vždycky s Vámi.

S láskou

Eugene Garcia