Kurzy Alfa

30.03.2016 18:00

Na konci března zahajumeme další běh oblíbených Kuzrů Alfa, které poutavou a pohodovou formou seznamují účastníky se základy křesťanského učení a životního stylu. Skládají se z 10 večerních setkání a jednoho celodenního navíc.

Kurzy Alfa vycházejí z biblického poselství a nejsou vázány na žádnou konkrétní církev či denominaci. Jsou rozšířeny prakticky po celém světě a respektovány širokým spekterm křesťanských církví.

Úvodní setkání proběhne 30. března 2016 od 18 hod v prostorách našeho sboru na adrese Martinovská 3154/23, 0strava-Martinov. V průběhu tohoto večera mohou hosté posoudit, zda jim bude formát a obsah kurzu vyhovovat. Vstup je volný a každý je vítán.

Ti hosté, kteří se po úvodním setkání rozhodnou v kurzu pokračovat, si zakoupí studijní příručku za 30,- Kč. Budou rovněž požádáni, aby se finančně podíleli na nákupu potravin na studené večeře.

Další setkání budou pokračovat vždy každou středu po dobu cca 10 týdnů (až na jednu či dvě výjimky, na kterých se v úvodu domluvíme).

Jednotlivé lekce probíhají ve velmi příjemné, uvolněné a svobodné atmosféře. Zahajujeme vždy společnou večeří, po níž následuje zajímavý a zábavný výklad Nickyho Gumbela (jde o DVD projekci). Po výkladu přijde čas na moderovanou, ale zcela svobodnou diskusi ve skupinách.

Přehled lekcí:

Úvod: Jde v životě ještě o víc?

1. Kdo je Ježíš?

2. Proč Ježíš zemřel?

3. Jak získat víru?

4. Proč a jak se modlit?

5. Proč a jak číst Bibli?

6. Jak nás Bůh vede?

7. Jak odolat zlému?

8. Proč a jak mluvit s druhými lidmi o víře?

9. Uzdravuje Bůh i dnes?

10. A co církev?

Témata celodenního setkání:

- Kdo je Duch svatý?

- Co Duch svatý dělá?

- Jak můžeme být naplněni Duchem?

- Jak prožít zbytek života co nejlépe?

Více informací najdete na https://www.kurzyalfa.cz/.