Poděkování

09.03.2015 14:15

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za poskytnutí dotace v programu Podpora systematických a celoročních zájmových a volnočasových činností. Ostravo, moc si vážíme podpory a důvěry.