Sbírka pro sbor Jednoty bratrské v Nepálu

04.05.2015 15:41

Jak všichni víme, Nepál byl v minulém týdnu zasažen silným zemětřesením, které si vyžádalo množství obětí na životech a jen těžko sčitatelné majetkové škody. Katastrofa se dotkla i tamní Jednoty bratrské, která působí v Kathmandu a okolí. Domy některých rodin jsou zničeny, poškozena je i budova sboru, samotní bratři a sestry jsou však v pořádku, za což jsme Bohu velmi vděční. Zemětřesení je zastihlo při společném shromáždění, což znamenalo, že byli všichni pohromadě a evakuace byla proto snazší. Několikadenní otřesy poté sbor přečkal ve stanech mimo město.

Britský misijní výbor (britská provincie nepálské dílo spravuje) a Herrnhutský misijní výbor mají pro naše bratry připravenou první finanční pomoc.

Česká provincie se k nim připojuje vyhlášením sbírky. Své dary můžete posílat na účet ústředí Jednoty bratrské v Liberci, číslo 2100035998/2010, var. symbol 911700, do 2. června 2015. Peníze pak budou zaslány přímo Jednotě bratrské v Kathmandu.

V případě zájmu si můžete stáhnout aktiální informace o situaci JB v Nepálu (pouze v angličtině).