Edita Štěříková: Christian David

17.10.2012 21:48

Paní Edita Štěříková je velmi plodná autorka. Ještě nedávno jsme vám doporučovali její knihu Matouš Stach o moravském misionáři v Grónsku a už přicházíme s její další knížkou. Christian David patří mezi největší moravské osobnosti, přesto je dosud znám a obdivován více ve světě než v České republice. Prostý tesař se stal smělým následovníkem Ježíše Krista a pro jeho víru, odvahu a vytrvalost se evangelium rozneslo do končin země. Stal se zakladatelem bratrské osady Herrnhut v Horní Lužici, spoluzakládal obnovenou Jednotu bratrskou, známou také pod názvem Moravská církev - Moravian church. Davidův životní příběh dosud inspiruje věřící i nevěřící k praktickému životu v prosté odevzdanosti Bohu v čisté důvěře a lásce.