Informace o nás

Sbor Jednoty bratrské v Ostravě byl založen v roce 2005. 

Jednota bratrská je církev s českými kořeny, s dlouhou a často dobrodružnou historií a s neméně zajímavou přítomností. 

Jsme křesťané – obyčejní lidé s nevšedním životem. Poznali jsme v Ježíši Kristu živého Boha a ve vztahu s Ním chceme být i užiteční pro společnost kolem nás. 

V Ostravě – Martinově provozujme rodinné centrum určené všem generacím. V RC probíhají různé volnočasové aktivity, zájmové kluby, přednášky apod. 

Více o Jednotě bratrské zde: www.jbcr.cz