Informace o nás

Náš sbor byl založen v roce 2005. Jsme součástí Jednoty bratrské – církve s českými kořeny, s dlouhou a často dobrodružnou historií a s neméně zajímavou přítomností. S touto církví jsme spojeni vizí etické a duchovní obnovy naší země, společnými hodnotami a také mnoha osobními, inspirujícími vztahy.

Jsme křesťané – obyčejní lidé s nevšedním životem. Pro své okolí chceme být věrohodnými reprezentanty Ježíše Krista.

Máme upřímně rádi své město, a to nám umožňuje vidět správnou optikou jeho jedinečnost i jeho slabá místa. Chceme spolu s ostatními lidmi dobré vůle rozvíjet to dobré a současně napomáhat k řešení  problémů, jimž Ostrava čelí.

Záleží nám na jednotlivých lidech a na jejich osobním rozvoji. Proto v našem týmu budujeme přátelské, otevřené vztahy, které umožňují zdravou zpětnou vazbu a vzájemný rozvoj. Ctíme hodnoty jako autenticita, otevřenost a věrnost. Věnujeme se také osobnímu a rodinnému poradenství.

V Ostravě – Martinově vytváříme multifunkční centrum, ve kterém probíhají různé volnočasové aktivity, zájmové kluby, přednášky a besedy. Vše je otevřené široké veřejnosti. V našich prostorách pořádáme také křesťanská shromáždění, která jsou samozřejmě pro každého přístupná.


Pravomoci, odpovědnost a rozsah činnosti jednotlivých orgánů sboru (.pdf)

Jednota bratrská v České republice je církví registrovanou podle zákona č. 308/1991 Sb. Je členem Ekumenické rady církví, České biblické společnosti, patří do svazku světové Unitas Fratrum a spolupracuje i s dalšími křesťanskými organizacemi.

Dálková adopce

Naší adoptovanou dívkou je Sarita Rana (narozena roku 2006).

Sartita žije ve městě Dehradun (v překladu znamená Domov v údolí) na severu Indie. Bydlí v hliněném domku s plechovou střechou ve slumu blízko řeky. Otec sice má menší příjem, ale musí se z něj starat i o své staré rodiče. Matka je v domácnosti. Pro rodinu je proto obtížné hradit školní poplatky pro Saritu i pro její dva starší sourozence.

Saritě jde velmi dobře učení a tanec. Baví jí angličtina.

Děkujeme Nadaci Mezinárodní potřeby v ČR za zprostředkování dálkové adopce.