Hejnice po záplavách

14.09.2010 15:46

Převzato z www.jbcr.info: Aktuálně naší pomoc zaměřujeme na zprostředkování a zajištění základních materiálních potřeb lidí, s kterými jsme v kontaktu. Tato druhá fáze přirozeně navazuje na pomoc při vyklízení domů a jejich okolí. Návaznost nám pomáhá v tom, že můžeme reagovat na konkrétní potřeby lidí a neplýtvat silami ani prostředky. Stále pracujeme v Hejnicích, Raspenavě, Frýdlantu, Chrastavě a okolí, kde máme naše sbory s lidmi, kteří mají aktuální přehled o dění a potřebách. 


Zároveň jsme v aktivním kontaktu s humanitární organizací Hands for Help v Hejnicích, které pomáháme zajišťovat dobrovolníky, finance a materiál na opravy poničených domů. Spolupráce a pomoc probíhá od začátku záplav a je rovněž založená na znalosti situace v dané oblasti. 

MÁME AKUTNÍ NEDOSTATNEK DOBROVOLNÍKŮ PRO POMOC V HEJNICÍCH!
Pokud máte možnost přijet (jednotlivci i skupiny), kontaktujte Jana Morávka na e-mailu moravek(at)jbcr.info nebo na telefonu 777 171 540. Strava a ubytování zajištěno.
 

Stále probíhá sbírka pořádaná Výkonnou radou Jednoty bratrské na pomoc postiženým povodněmi na Liberecku. 
Peníze mohou sbory i jednotlivci zasílat na účet: 2100035998/2010 pod variabilním symbolem: 6823100. Sbírka na povodně k 3. 9. činí 340.000,- Kč. Prostředky průběžně rozdělujeme mezi potřebné lidi.